نمایش 1–20 از 34 نتیجه

نیکوتین ۸۲۰۸۷۷ (-)-Nicotine

کد کالا: 820877

website

for synthesis

820877

CAS number: 54-11-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

محلول رنگ گیمسا Giemsa’s azur eosin methylene blue 109204

کد کالا: 109204

website

for microscopy

101845

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ان اکتان ۸۰۶۹۱۰ n-Octane

کد کالا: 806910

website

for synthesis

806910

CAS number: 111-65-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ام کرزول ۸۰۹۶۹۱ m-Cresol

کد کالا: 809691

website

for synthesis

809691

CAS number: 108-39-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۱٫۲پروپیلن اکساید ۸۰۷۰۲۷ ۱٫۲-Propylene oxide

کد کالا: 807027

website

for synthesis

807027

CAS number: 75-56-9

نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲٫۲٫۲تری کلرواتانول ۸۰۸۶۱۰ ۲٫۲٫۲-Trichloroethanol

کد کالا: 808610

website

for synthesis

808610

CAS number: 115-20-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

انتینومی استاندارد Antimony ICP standard 170302

کد کالا: 170302

website

Certipur®

170302

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

بنزالدهید ۸۰۱۷۵۶ Benzaldehyde

کد کالا: 801756

website

for synthesis

801756

CAS number: 100-52-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

کلروبنزن Chlorobenzene 801791

کد کالا: 801791

website

 for synthesis

801791

CAS number: 108-90-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

آرسنیک Arsenic ICP standard 170303

کد کالا: 170303

website

Certipur®

170303

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco