نمایش دادن همه 7 نتیجه

متانول Methanol Merck

کد کالا: 106007

website

106007

CAS number: 67-56-1

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ساکارز Sucrose 107653

کد کالا: 107653

website

EMPROVE®

107653

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

زینک کلراید ۱۰۸۸۱۵ Zinc chloride

کد کالا: 108815

website

EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP

108815

CAS number: 7646-85-7

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

پتاسیم نیترات Potassium nitrate 105061

کد کالا: 105061

website

EMPROVE®

105061

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

مانیتول Parteck® Delta M (Mannitol) 112635

کد کالا: 112635

website

EMPROVE®

112635

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC