نمایش 1–20 از 307 نتیجه

ید ۱۰۴۷۶۱ Iodine

کد کالا: 104761

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

104761

CAS number: 7553-56-2

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

کیومن هیدروپروکساید Cumene hydroperoxide 820502

کد کالا: 820502

website

for synthesis

820502

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

DPBS گیبکو بدون کلسیم و مگنیزیم GIBCO 14190

کد کالا: 14190144

website

Mammalian Cell Culture

14190

نگهداری در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد

Gibco

استاندارد تیمول Thymol PHR1134

کد کالا: PHR1134

website

Pharmaceutical Secondary Standard;

Certified Reference Material

PHR1134

CAS number: 89-83-8

نگهداری در دمای 2-8 درجه سانتی گراد

Supelco

گازپک A مرک ۱۳۲۳۸۱ Anaerocult® A for microbiology

کد کالا: 132381

website

for the generation of an anaerobic medium in an anaerobic jar

132381

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Millipore

هگزاکلروبنزن ۴۵۵۲۲ Hexachlorobenzene

کد کالا: 45522

website

PESTANAL®, analytical standard

45522

CAS number: 118-74-1

نگهداری در دمای اتاق

Supelco