کاور ماناشیمی به رنگ بنفش و سبز

مانا شیمی

وارد کننده انواع مواد شیمیایی صنعتی, دارویی, آزمایشگاهی

supelco products-main banner-manashimi-com

درخواست قیمت سریع

ویرایش این فرم


تیترازول باریوم کلراید Barium chloride 109962-supelco-merck-titrisol

مقایسه

تیترازول باریوم کلراید Barium chloride 109962

Supelco
کد کالا:
۱۰۹۹۶۲

website

Titrisol®

۱۰۹۹۶۲

نگهداری در دمای ۱۵ الی ۲۰ درجه سانتی گراد

Supelco


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

آمینومکس 11269016 AmnioMAX™-II Complete Medium-gibco

مقایسه

آمینومکس ۱۱۲۶۹۰۱۶ AmnioMAX™-II Complete Medium

Gibco
کد کالا:
۱۱۲۶۹۰۱۶

website

۱۱۲۶۹۰۱۶

نگهداری در دمای ۵- الی ۲۰- درجه سانتی گراد

Gibco


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

پلی وینیل الکل Polyvinyl alcohol mounting 10981-sigmaaldrich-Polyvinyl alcohol mounting medium with DABCO®, antifading

مقایسه

پلی وینیل الکل Polyvinyl alcohol mounting 10981

Sigmaaldrich
کد کالا:
۱۰۹۸۱

website

pH 8.7

۱۰۹۸۱

نگهداری در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

امبرلیت هیدروژن فرم Amberlite™ IRC120 H hydrogen form 06428-supelco

مقایسه

امبرلیت هیدروژن فرم Amberlite™ IRC120 H hydrogen form 06428

کد کالا:
۰۶۴۲۸

website

strongly acidic, hydrogen form

۰۶۴۲۸

CAS number: 39389-20-3

Supelco


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

اکریلامید متیلن بیس اکریلامید AcrylamideN N′-Methylenebisacrylamide 01705-sigmaaldrich

مقایسه

اکریلامید متیلن بیس اکریلامید Acrylamide:N N′-Methylenebisacrylamide 01705

Sigmaaldrich
کد کالا:
۰۱۷۰۵

website

BioXtra, suitable for electrophoresis

۰۱۷۰۵

نگهداری در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

سالیسیلال دازین Salicylaldazine 456940050-thermofisher

مقایسه

سالیسیلال دازین Salicylaldazine 456940050

کد کالا:
۴۵۶۹۴۰۰۵۰

website

۹۹%

۴۵۶۹۴۰۰۵۰

CAS number: 959-36-4

Thermo fisher


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

4کلرو 3نیتروبنزوتری فلورید a11488 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride-thermo fisher

مقایسه

۴کلرو ۳نیتروبنزوتری فلورید a11488 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride

website

۹۸%

A11488

CAS number: 121-17-5

نگهداری در دمای اتاق

Thermo Fisher


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

فتالدیالدهید ریجنت Phthaldialdehyde Reagent P0532-sigmaaldrich

مقایسه

فتالدیالدهید ریجنت Phthaldialdehyde Reagent P0532

Sigmaaldrich
کد کالا:
P0532

website

Solution Complete

P0532

CAS number: 643-79-8

نگهداری در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

سالینومایسین مونوسدیم سلت Salinomycin monosodium salt 46729-supelco-sigmaaldrich

مقایسه

سالینومایسین مونوسدیم سلت Salinomycin monosodium salt 46729

Supelco
کد کالا:
۴۶۷۲۹

website

۴۶۷۲۸

VETRANAL®, analytical standard

CAS number: 55721-31-8

نگهداری در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

Supelco


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

2,2دیفنیل 1پیکریل هیدرازیل D9132 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl -sigmaaldrich

مقایسه

۲,۲دیفنیل ۱پیکریل هیدرازیل D9132 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

Sigmaaldrich
کد کالا:
D9132

website

D9132

CAS number: 1898-66-4

نگهداری در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

2نیتروفنیل ایزوسیانات 269409 2-Nitrophenyl isocyanate-sigmaaldrich

مقایسه

۲نیتروفنیل ایزوسیانات ۲۶۹۴۰۹ ۲-Nitrophenyl isocyanate

Sigmaaldrich
کد کالا:
۲۶۹۴۰۹

website

۹۵%

۲۶۹۴۰۹

CAS number: 3320-86-3

نگهداری در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع

تیتراسیون کارل فیشر CombiTitrant 5 188005-merck- supelco

مقایسه

تیتراسیون کارل فیشر CombiTitrant 5 188005

Supelco
کد کالا:
۱۸۸۰۰۵

website

Aquastar®

۱۸۸۰۰۵

نگهداری در دمای ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد

Supelco


افزودن به علاقه مندی

مقایسه
مشاهده سریع


-103043-merckmillipore-digitonin-krist-cover-manashimi