نمایش 1–20 از 31 نتیجه

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان ۱۰۸۳۸۲

کد کالا: 108382

website

GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur

108382

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

millipore

سیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید ۸۰۰۴۸۳ Cyclopropanecarboxylic acid

کد کالا: 800483

for synthesis

800483

CAS number: 1759-53-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck

ترت بوتیل کاربازات ۸۰۱۶۵۶ tert-Butyl carbazate

کد کالا: 801656

for synthesis

801656

CAS number: 870-46-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck

۲-نفتیل استیک اسید ۸۱۸۴۹۵ ۲-Naphthylacetic acid

کد کالا: 818495

website

for synthesis

818495

CAS number: 581-96-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck millipore

۱ و ۵ نفتالن دی آمین ۸۴۰۱۱۶ ۱,۵-Naphthalenediamine

کد کالا: 840116

website

for synthesis

840116

CAS number: 2243-62-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MERCK

گازپک A مرک ۱۳۲۳۸۱ Anaerocult® A for microbiology

کد کالا: 132381

website

for the generation of an anaerobic medium in an anaerobic jar

132381

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Millipore

گاز پک C مرک ۱۳۲۳۸۳ Anaerocult® C

کد کالا: 132383

website

 for microbiology

132383

نگهداری در دمای 5 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore

کربوکسی متیل سلولوز ۲۱۷۲۷۷ Carboxymethylcellulose

کد کالا: 217277

website

Substrate for cellulase

217277

CAS number: 9004-32-4

نگهداری در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد

Merck Millipore

تری اتانول امین Triethanolamine 108379

کد کالا: 108379

website

GR for analysis

108379

CAS number: 102-71-6

نگهداری در دمای 15 الی 25  درجه سانتی گراد

Merck Millipore

بلاد آگار ۱۱۰۸۸۶ Blood agar (base)

کد کالا: 110886

website

GranuCult®

110886

نگهداری در دمای  20 الی 25 درجه سانتی گراد

Merck Millipore 

فتالدیالدهید ۱۱۱۴۵۲ Phthaldialdehyde

کد کالا: 111452

website

111452

CAS number: 643-79-8

نگهداری در دمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد

Millipore

سابورود گلوکز آگار SABOURAUD 2% glucose agar 107315

کد کالا: 107315

website

for the cultivation of dermatophytes

107315

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Merck Millipore

تریپتیک سوی بروث Tryptic Soy Broth 105459

کد کالا: 105459

website

for microbiology

105459

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore

XLD آگار XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar 105287

کد کالا: 105287

website

GranuCult® prime

105287

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Merck Millipore

YGC آگار YGC agar 116000

کد کالا: 116000

website

for microbiology

116000

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore

یوست اکسترکت Yeast extract granulated 103753

کد کالا: 103753

website

for microbiology

103753

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MerckMillipore