نمایش 121–140 از 151 نتیجه

اسسولفام کا Acesulfame K

کد کالا: 04054

Acesulfame K

for food analysis, ≥99.0%

CAS number: 55589-62-3

شماره کاتالوگ: 04054 نگهداری در دمای اتاق Sigma-Aldrich لوگو زیگما آلدریچ