نمایش 1–20 از 39 نتیجه

دی متیل سولفون ۸۰۳۲۸۴ Dimethyl sulfone

کد کالا: 803284

website

for synthesis

803284

CAS number: 67-71-0

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۴هیدروکسی بنزوییک اسید ۸۲۱۸۱۴ ۴-Hydroxybenzoic acid

کد کالا: 821814

website

for synthesis

821814

CAS number: 99-96-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

روتنون Rotenone R8875

کد کالا: R8875

website

≥95%

R8875

CAS number: 83-79-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲نیتروفنیل ایزوسیانات ۲۶۹۴۰۹ ۲-Nitrophenyl isocyanate

کد کالا: 269409

website

95%

269409

CAS number: 3320-86-3

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی سولفات سلت G 418 disulfate salt A1720

کد کالا: A1720

website

powder, BioReagent, suitable for cell culture

A1720

CAS number: 108321-42-2

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کورکومین Curcumin C1386

کد کالا: C1386

website

from Curcuma longa (Turmeric), powder

C1386

CAS number: 458-37-7

نگهداری در دمای 20- درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

مترونیدازول Metronidazole M1547

کد کالا: M1547

website

BioXtra

M1547

CAS number: 443-48-1

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

پالادیومII استیل استنات Palladium(II) acetylacetonate 807103

کد کالا: 807103

website

≥98% (ICP)

807103

Cas: 14024-61-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۳آمینوفنول ۸۰۰۴۲۰ ۳-Aminophenol

کد کالا: 800420

website

for synthesis

800420

CAS number: 591-27-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کلاژناز Collagenase from Clostridium histolyticum C5138

کد کالا: C5138

website

for release of physiologically active rat hepatocytes

C5138

CAS number: 9001-12-1

نگهداری در دمای20- درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ریبوفلاوین R4500 (−)-Riboflavin

کد کالا: R4500

website

from Eremothecium ashbyii, ≥98%

R4500

CAS number: 83-88-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سدیم سلنیت ۲۱۴۴۸۵ Sodium selenite

کد کالا: 214485

website

99%

214485

CAS number: 10102-18-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تری کلرواستیک اسید T6399 Trichloroacetic acid

کد کالا: t6399

website

ACS reagent, ≥99.0%

T6399

CAS number: 76-03-9

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich