نمایش دادن همه 6 نتیجه

نیکوتین ۸۲۰۸۷۷ (-)-Nicotine

کد کالا: 820877

website

for synthesis

820877

CAS number: 54-11-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ان اکتان ۸۰۶۹۱۰ n-Octane

کد کالا: 806910

website

for synthesis

806910

CAS number: 111-65-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپتافلوروبیوتریک اسید Heptafluorobutyric acid 843443

کد کالا: 843443

website

for synthesis

843443

CAS number: 375-22-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich