نمایش 1–20 از 29 نتیجه

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان ۱۰۸۳۸۲

کد کالا: 108382

website

GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur

108382

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

millipore

تری سدیم سیترات ۱۱۱۰۳۷ tri-Sodium citrate

کد کالا: 111037

website

anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 331

111037

CAS number: 68-04-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

ميو اينوزيتول ۱۰۴۷۳۱ myo-Inositol

کد کالا: 104731

website

EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC

104731

CAS number: 87-89-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

safc

سولفات آهن II هپتا هیدرات ۱۰۳۹۶۵

کد کالا: 103965

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

103965

CAS number: 7782-63-0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

منیزیم کلراید هگزا هیدرات ۱۳۷۰۰۸

کد کالا: 137008

website

crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS

137008

CAS number: 7791-18-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

پارا فرمالدهید ۸۱۸۷۱۵ Paraformaldehyde

کد کالا: 818715

website

d≥95% (acidimetric)

101845

CAS number: 30525-89-4

نگهداری در دمای کمتر از 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

دی هیدرو استیک اسید ۸۲۲۰۱۱ Dehydroacetic acid

کد کالا: 822011

website

for synthesis

822011

CAS number:520-45-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

SIGMA ALDRICH

اسید بوریک ۱۰۰۱۶۲ Boric acid

کد کالا: 100162

website

powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF

100162

CAS number: 10043-35-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

safc

پتاسیم استات ۱۰۴۸۲۰ Potassium acetate

کد کالا: 104820

website

EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261

104820

CAS number: 127-08-2

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

safc

تری اتیل آمونیوم کلراید ۸۲۱۱۳۵ Triethylammonium chloride

کد کالا: 821135

website

for synthesis

821135

CAS number: 554-68-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

سدیم تیوسولفات پنتا هیدرات ۱۰۶۵۱۶ Sodium thiosulfate pentahydrate

کد کالا: 106516

website

for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

106516

CAS number: 10102-17-7

نگهداری در دمای 2 االی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ساکارز Sucrose 107653

کد کالا: 107653

website

EMPROVE®

107653

CAS number: 57-50-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SAFC

زینک کلراید ۱۰۸۸۱۵ Zinc chloride

کد کالا: 108815

website

EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP

108815

CAS number: 7646-85-7

نگهداری در دمای 2 الی 25 درجه سانتی گراد

SAFC

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H4034 HEPES

کد کالا: h4034

website

 for cell culture

H4034

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تری-سدیم سیترات دیهیدرات tri-Sodium citrate dihydrate 106448

کد کالا: 106448

website

EMSURE®

106448

CAS number: 6132-04-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco