نمایش 1–20 از 27 نتیجه

DPBS گیبکو بدون کلسیم و مگنیزیم GIBCO 14190

کد کالا: 14190144

website

Mammalian Cell Culture

14190

نگهداری در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد

Gibco

روغن مینرال Mineral oil M5904

کد کالا: M5904

website

BioReagent, for molecular biology, light oil

M5904

CAS number: 8042-47-5

Sigmaaldrich

تیتراسیون کارل فیشر CombiTitrant 5 188005

کد کالا: 188005

website

Aquastar®

188005

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

کلرید قلع Tin(IV) chloride 107810

کد کالا: 107810

website

EMPLURA®

107810

CAS number: 7646-78-8

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

محلول رنگ گیمسا Giemsa’s azur eosin methylene blue 109204

کد کالا: 109204

website

for microscopy

101845

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ام کرزول ۸۰۹۶۹۱ m-Cresol

کد کالا: 809691

website

for synthesis

809691

CAS number: 108-39-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

بنزالدهید ۸۰۱۷۵۶ Benzaldehyde

کد کالا: 801756

website

for synthesis

801756

CAS number: 100-52-7

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

سلنیوم استاندارد Selenium standard solution 119796

کد کالا: 119796

website

Certipur®

119796

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco

انتلان Entellan™ new 107961

کد کالا: 107961

website

rapid mounting medium for microscopy

107961

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich