نمایش 1–20 از 47 نتیجه

پنتا اریتریتول آلیل اتر Pentaerythritol allyl ether 251720

کد کالا: 281720

website

technical grade, 70%

251720

CAS number: 91648-24-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldeich

لوکاست بین Locust bean gum from Ceratonia siliqua seeds G0753

کد کالا: g0753

website

G0753

CAS number: 9000-40-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۳آمینو ۱و۲و۴ تریازول ۸۱۴۴۹۵ ۳-Amino-1H-1,2,4-triazole

کد کالا: 814495

website

for synthesis

814495

CAS number: 61-82-5

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

متیلن سوکسینیک اسید Methylenesuccinic acid 804812

کد کالا: 804812

website

for synthesis

804812

CAS number: 97-65-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲٫۶دی آمینوپریدین D24404 2.6-Diaminopyridine

کد کالا: D24404

website

98%

D24404

CAS number: 141-86-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ریبوفلاوین R4500 (−)-Riboflavin

کد کالا: R4500

website

from Eremothecium ashbyii, ≥98%

R4500

CAS number: 83-88-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سدیم سلنیت ۲۱۴۴۸۵ Sodium selenite

کد کالا: 214485

website

99%

214485

CAS number: 10102-18-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H4034 HEPES

کد کالا: h4034

website

 for cell culture

H4034

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تری کلرواستیک اسید T6399 Trichloroacetic acid

کد کالا: t6399

website

ACS reagent, ≥99.0%

T6399

CAS number: 76-03-9

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی پتاسیم هیدروژن فسفات ۱۰۵۱۰۹ di-Potassium hydrogen phosphate

کد کالا: 105109

website

anhydrous 99.99 Suprapur®

105109

CAS number: 7758-11-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

کلسیم کلراید ۱۰۲۳۷۸ Calcium chloride

کد کالا: 102378

website

anhydrous granules Reag. Ph Eur

102378

CAS number: 10043-52-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

بلاد آگار ۱۱۰۸۸۶ Blood agar (base)

کد کالا: 110886

website

GranuCult®

110886

نگهداری در دمای  20 الی 25 درجه سانتی گراد

Merck Millipore 

اکریلامید ۸۰۰۸۳۰ Acrylamide

کد کالا: 800830

website

for synthesis

800830

CAS number: 79-06-1

نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich