در حال نمایش یک نتیجه

استاندارد سدیم کلراید ۱۰۲۴۰۶ Sodium chloride

کد کالا: 102406

website

for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP

102406

CAS number: 7647-14-5

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco