در حال نمایش 4 نتیجه

اتیل استات Ethyl acetate 109623

کد کالا: 109623

website

for analysis EMSURE®

109263

CAS number: 141-78-6

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

استونیتریل Acetonitrile 100030

کد کالا: 100030

website

liquid chromatography LiChrosolv®

100030

CAS number: 75-05-8

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ترت بوتانول ۸۲۲۲۶۴ tert-Butanol

کد کالا: 822264

website

EMPLURA®

822264

CAS number: 75-65-0

نگهداری در دمای 5 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco