در حال نمایش 6 نتیجه

رنگ فلورسنت ۷۹۰۳۸۹ BODIPY fluorescent dye

کد کالا: 790389

website

99% (HPLC)

790389

CAS number: 121207-31-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تری هگزی فنیدیل هیدروکلراید Trihexyphenidyl Hydrochloride PHR3255

کد کالا: PHR3255

website

pharmaceutical secondary standard, certified reference material

PHR3255

CAS number: 52-49-3

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

دی ال۴هیدروکسی۳متوکسی مندلیک اسید Hydroxy methoxymandelic acid h0131

کد کالا: H0131

website

≥98% (HPLC), powder

H0131

CAS number: 55-10-7

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ثیازولیل بلو Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide M5655 MTT

کد کالا: M5655

Website

powder, BioReagent, suitable for cell cultur

, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)

M5655

CAS number: 298-93-1

نگهداری در دمای 2-8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

رزوراترول Resveratrol R5010

کد کالا: R5010

website

≥99% (HPLC)

R5010

CAS number: 501-36-0

نگهداری در دمای 20- درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich