در حال نمایش یک نتیجه

کاغذ PH رنج ۵٫۵ تا ۹٫۰ ۱۰۹۵۶۴ pH-indicator paper pH 5.5 – 9.0

کد کالا: 109564

website

MQuant®

109564

pH range 5.5-9.0

نگهداری در دمای  15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco