در حال نمایش 6 نتیجه

۲′-فوکوزیل لاکتوز Fucosyllactose SMB00933

کد کالا: SMB00933

website

≥95% (NMR)

SMB00933

CAS number: 41263-94-9

نگهداری در دمای 10- الی 25- درجه سانتی گراد

Sigma Aldrich

استاندارد ترانکزامیک اسید Tranexamic acid impurity standard BP734

کد کالا: BP734

website

British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard

BP734

CAS number: 1197-18-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

BP

کلاژناز Collagenase from Clostridium histolyticum C5138

کد کالا: C5138

website

for release of physiologically active rat hepatocytes

C5138

CAS number: 9001-12-1

نگهداری در دمای20- درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

آپروتینین بووین لانگ Aprotinin from bovine lung A1153

کد کالا: A1153

website

lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid

A1153

CAS number: 9087-70-1

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

 

برفلدینBrefeldin A B7651 A

کد کالا: b7651

website

from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)

B7651

CAS number: 20350-15-6

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich