نمایش 1–20 از 32 نتیجه

روتنون Rotenone R8875

کد کالا: R8875

website

≥95%

R8875

CAS number: 83-79-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی سولفات سلت G 418 disulfate salt A1720

کد کالا: A1720

website

powder, BioReagent, suitable for cell culture

A1720

CAS number: 108321-42-2

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

مترونیدازول Metronidazole M1547

کد کالا: M1547

website

BioXtra

M1547

CAS number: 443-48-1

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

وانادیومIII کلراید Vanadium(III) chloride 112393

کد کالا: 112393

website

112393

CAS number: 7718-98-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲٫۶دی آمینوپریدین D24404 2.6-Diaminopyridine

کد کالا: D24404

website

98%

D24404

CAS number: 141-86-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ریبوفلاوین R4500 (−)-Riboflavin

کد کالا: R4500

website

from Eremothecium ashbyii, ≥98%

R4500

CAS number: 83-88-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H3375 HEPES

کد کالا: h3375

website

≥99.5% (titration)

H3375

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

هپس H4034 HEPES

کد کالا: h4034

website

 for cell culture

H4034

CAS number: 7365-45-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲-یدواستامید ۸۰۴۷۴۴ ۲-Iodoacetamide

کد کالا: 804744

website

 for synthesis

804744

CAS number: 144-48-9

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سدیم سیانوبروهیدرید ۱۵۶۱۵۹ Sodium cyanoborohydride

کد کالا: 156159

website

reagent grade, 95%

156159 

CAS number: 25895-60-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۵آمینو ۱نفتول ۳۷۶۴۶۹ ۵-Amino-1-naphthol

کد کالا: 376469

website

95%

376469

CAS number: 83-55-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

آگارز Agarose A4718

کد کالا: A4718

website

for molecular biology

A4718

CAS number: 9012-36-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲ثیوباربیتوریک اسید T5500 2-Thiobarbituric acid

کد کالا: T5500

website

≥98%

T5500

CAS number: 504-17-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

فنیل متان سولفونیل فلوراید Phenylmethanesulfonyl fluoride 78830

کد کالا: 78830

website

≥99.0% (T)

78830

CAS number: 329-98-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۱نفتیل استیک اسید N0640 1-Naphthaleneacetic acid

کد کالا: N0640

website

suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline

N0640

CAS number: 86-87-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

تیتانیوم(IV) کاربید Titanium(IV) carbide 594849

کد کالا: 594849

website

powder, <4 μm, ≥99% (Ti)

594849

CAS number: 12070-08-5

نگهداری در دمای اتاق

Sigma-Aldrich