نمایش 1–20 از 45 نتیجه

فسفومولیبدیک اسید هیدرات ۲۲۱۸۵۶

کد کالا: 221856

website

ACS reagent

221856

CAS number: 51429-74-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SIGMA-ALDRICH

ژانوس گرین بی ۲۰۱۶۷۷

کد کالا: 201677

website

certified by the Biological Stain Commission, Dye content 65 %

201677

CAS number: 2869-83-2

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

ال ترئونین ۸۱۶۰۱۲ L-Threonine

کد کالا: 816012

website

for synthesis

816012

CAS number: 72-19-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

آزور ۲ ۸۶۱۰۶۵ Azure II

کد کالا: 861065

website

powder

861065

CAS number:  37247-10-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

هیدروکسی پروپیل سلولز ۰۴۳۴۰۰٫۱۴ Hydroxypropyl cellulose

کد کالا: 043400.14

website

M.W. 100,000

043400.14

CAS number: 9004-64-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Thermo-Fisher

سدیم سیانو بور هیدرید ۸۱۸۰۵۳ Sodium cyanoborohydride

کد کالا: 818053

website

for synthesis

818053

CAS number: 25895-60-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پنتیلن تترازول P6500 Pentylenetetrazole

کد کالا: P6500

website

P6500

CAS number: 54-95-5

نگهداری در دمای−20°C درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

۴ هیدروکسی ۳ متوکسی سینامید اسید ۸۲۲۰۷۰ ۴-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid

کد کالا: 822070

website

for synthesis

822070

CAS number: 537-98-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SIGMA ALDRICH

فلوکونازول Fluconazole j62015

کد کالا: J62015

website

99.0%≥

J62015

CAS number: 86386-73-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Thermo Fisher

۱ و ۵ نفتالن دی آمین ۸۴۰۱۱۶ ۱,۵-Naphthalenediamine

کد کالا: 840116

website

for synthesis

840116

CAS number: 2243-62-1

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

MERCK

سدیم بورهیدرید ۸۰۶۳۷۳ Sodium borohydride

کد کالا: 806373

website

fine granular for synthesis

806373

CAS number: 16940-66-2

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma Aldrich

روتنون Rotenone R8875

کد کالا: R8875

website

≥95%

R8875

CAS number: 83-79-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی سولفات سلت G 418 disulfate salt A1720

کد کالا: A1720

website

powder, BioReagent, suitable for cell culture

A1720

CAS number: 108321-42-2

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

مترونیدازول Metronidazole M1547

کد کالا: M1547

website

BioXtra

M1547

CAS number: 443-48-1

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

وانادیومIII کلراید Vanadium(III) chloride 112393

کد کالا: 112393

website

112393

CAS number: 7718-98-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

۲٫۶دی آمینوپریدین D24404 2.6-Diaminopyridine

کد کالا: D24404

website

98%

D24404

CAS number: 141-86-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich