در حال نمایش 4 نتیجه

هگزاکلروبنزن ۴۵۵۲۲ Hexachlorobenzene

کد کالا: 45522

website

PESTANAL®, analytical standard

45522

CAS number: 118-74-1

نگهداری در دمای اتاق

Supelco

دی ال۴هیدروکسی۳متوکسی مندلیک اسید Hydroxy methoxymandelic acid h0131

کد کالا: H0131

website

≥98% (HPLC), powder

H0131

CAS number: 55-10-7

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

آپروتینین بووین لانگ Aprotinin from bovine lung A1153

کد کالا: A1153

website

lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid

A1153

CAS number: 9087-70-1

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich