نمایش دادن همه 6 نتیجه

۲-یدواستامید ۸۰۴۷۴۴ ۲-Iodoacetamide

کد کالا: 804744

website

 for synthesis

804744

CAS number: 144-48-9

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کلسیم کلراید ۱۰۲۳۷۸ Calcium chloride

کد کالا: 102378

website

anhydrous granules Reag. Ph Eur

102378

CAS number: 10043-52-4

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco