نمایش دادن همه 3 نتیجه

ان ترت بوتیل دی متیل سیلیل ۸۱۴۲۱۹

کد کالا: 814219

website

for synthesis

814219

CAS number: 77377-52-7

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سدیم آزید Sodium azide 0.1 M solution 08591

کد کالا: 08591

website

08591

CAS number: 26628-22-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

 

فنیل ایزوتیوسیانات P1034 Phenyl isothiocyanate

کد کالا: P1034

website

Sigma Grade, 8.36 M, suitable for solid phase protein sequencing analysis, ≥99% (GC), liquid

P1034

CAS number: 103-72-0

Sigmaaldrich