در حال نمایش 20 نتیجه

۹-آکریدین کربوکسیلیک اسید هیدرات ۲۴۶۳۴۴

کد کالا: 246344

website

97%

246344

CAS number: 332927-03-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

اورازول بلک ORASOL BLACK RL R314846

کد کالا: R314846

website

AldrichCPR

R314846

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

فلوکونازول Fluconazole j62015

کد کالا: J62015

website

99.0%≥

J62015

CAS number: 86386-73-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Thermo Fisher

روتنون Rotenone R8875

کد کالا: R8875

website

≥95%

R8875

CAS number: 83-79-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی سولفات سلت G 418 disulfate salt A1720

کد کالا: A1720

website

powder, BioReagent, suitable for cell culture

A1720

CAS number: 108321-42-2

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

دی ال۴هیدروکسی۳متوکسی مندلیک اسید Hydroxy methoxymandelic acid h0131

کد کالا: H0131

website

≥98% (HPLC), powder

H0131

CAS number: 55-10-7

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ثیازولیل بلو Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide M5655 MTT

کد کالا: M5655

Website

powder, BioReagent, suitable for cell cultur

, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)

M5655

CAS number: 298-93-1

نگهداری در دمای 2-8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

کلاژناز Collagenase from Clostridium histolyticum C5138

کد کالا: C5138

website

for release of physiologically active rat hepatocytes

C5138

CAS number: 9001-12-1

نگهداری در دمای20- درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

ساماریوم ۸۱۴۴۷۹ Samarium

کد کالا: 814479

website

for synthesis

814479

CAS number: 7440-19-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تتراتری آکنتان ۲۸۷۲۶۱ Tetratriacontane

کد کالا: 287261

website

98%

287261

CAS number: 14167-59-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

فنیل متان سولفونیل فلوراید Phenylmethanesulfonyl fluoride 78830

کد کالا: 78830

website

≥99.0% (T)

78830

CAS number: 329-98-6

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

سیتریزین هیدروکلراید Cetirizine Hydrochloride PHR1656

کد کالا: PHR1656

website

Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material

PHR1656

CAS number: 83881-52-1

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

لوگو زیگما آلدریچ

لووفلوکساسین Levofloxacin Hemihydrate PHR1697

کد کالا: PHR1697

website

Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material

PHR1697

CAS number: 138199-71-0

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

لوگو زیگما آلدریچ

کلیستین سولفات Colistin Sulfate PHR1605

کد کالا: PHR1605

website

Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material

phr1605

CAS number: 1264-72-8

نگهداری در دمای 10- الی 25- درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

لوگو زیگما آلدریچ