استاندارد ترانکزامیک اسید Tranexamic acid impurity standard BP734

کد کالا: BP734

website

British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard

BP734

CAS number: 1197-18-8

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

BP