در حال نمایش یک نتیجه

پتاسیم دی کرومات ۱۰۲۴۰۳ Potassium dichromate

کد کالا: 102403

website

Certipur®

102403

CAS number: 7778-50-9

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Supelco