مقالات مانا شیمی

انواع گریدهای مواد شیمیایی (Chemicals Grade Types)

مواد شیمیایی و معرف ها نقش مهمی در ساخت و آزمایش محصولات دارویی، دستگاه های پزشکی، بیولوژیکی، محصولات مبتنی بر سلول و بافت و بسیاری از راه حل های مرتبط با مراقبت های بهداشتی دارند. بدین منظور به جهت سهولت استفاده مواد شیمیایی در صنایع مختلف، آن ها را در انواع گریدهای مواد شیمیایی طبقه بندی کرده اند.

آزمایشگاه ها و محققانی که از مواد شیمیایی و معرف ها استفاده می کنند، معتقدند که تولید کنندگان آنها نمرات و خلوص هر ماده شیمیایی را به درستی تشخیص داده و اطمینان حاصل کرده اند که این مواد برای کدام استفاده در نظر گرفته شده، و تمام استانداردهای نظارتی و انطباق را رعایت کرده اند.

 

 

دسته بندی انواع گریدهای مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص:

امروزه طیف وسیعی از مواد شیمیایی در انواع گرید های صنعتی و شیمیایی در دسترس هستند. در طبقه بندی دیگر، مواد شیمیایی صنعتی بر اساس درصد خلوص به شرح زیر هستند:

 • گرید تحلیلی (Analytical Chemistry Grade)با خلوص نزدیک به بیش از ۹۹ درصد
 • گرید آزمایشگاهی (Laboratory Chemistry Grade)با خلوص نزدیک به بیش از ۹۷ درصد
 • گرید آزمایشگاهی/ عمومی (Laboratory/ General Chemistry Grade) با درجات متفاوت درصد خلوص
 • گرید عمومی (General Chemistry Grade) با خلوص نزدیک به بیش از ۹۵ درصد
 • گرید صنعتی (Industrial Chemistry Grade) با خلوص نزدیک به بیش از ۹۰ درصد

 

دسته بندی انواع گرید های معروف مواد شیمیایی در کشور آمریکا:

 • گرید آزمایشگاهی (Lab Grade)

مواد شیمیایی این دسته از گریدها درجه شیمیایی با کیفیتی نسبتا بالا با سطح دقیق ناخالصی های ناشناخته دارند. این مواد معمولا در برنامه های آموزشی استفاده شده و در تهیه مواد غذایی یا دارویی نقش ندارند.

 • گرید اِی سی اِس (C.S Grade)

مواد شیمیایی این دسته از گریدها در درجه شیمیایی با بالاترین درصد خلوص (بیشتر از ۹۵ درصد) و مطابق استاندارد های خلوص تعیین شده توسط انجمن شیمی آمریکا (ACS) وجود دارند.

نام جایگزین: انجمن شیمی آمریکا

 • گرید خالص شده (Purified Grade)

مواد شیمیایی این دسته از گریدها با اینکه تحت عنوان استانداردهای رسمی مطرح نمی شوند، از کیفیت خوب برخوردارند و معمولا به مواد شیمیایی آلی محدود می شوند. در اکثر موارد می توان آن ها را در آموزش به کار برد و مصارفی در مواد غذایی و دارویی ندارند. این مواد شیمیایی ممکن است حاوی مقداری از ایزومر های حد وسط باشند.

نام های جایگزین: گرید عملی، خالص

 • گرید یو اِس پی (S.P Grade یا GenAR)

 • مواد شیمیایی این دسته از گریدها به سبب داشتن درجه شیمیایی با درصد خلوص مناسب، در صنعت داروسازی آمریکا (USP)، مواد غذایی، و کاربرد های پزشکی برای برطرف کردن نیاز ها استفاده می شوند؛ همچنین برای تحقیقات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند.
 • گرید فرمول ملی (National Formulary – NF)

مواد شیمیایی این دسته از گریدها برای رفع نیاز های فرمول ملی (NF) استفاده می شوند که با پیش نیازهای کتاب فرمولی آمریکا هماهنگی دارند.

 • گرید فنی (Technical Grade)

مواد شیمیایی این دسته از گریدها به یک درجه شیمیایی و کیفیت خوب برای اهداف عمومی صنعتی و تجاری استفاده می شوند و به اندازه کافی خالص نیستند که بتوان آن ها را در مواد غذایی و دارویی استفاده کرد.

 • گرید معرف ها (Reagents Grade)

مواد شیمیایی این دسته از گریدها درصد خلوصی در حدود مواد A.C.S دارند (تقریبا بیشتر از ۹۵ درصد) که درجه آن ها برای استفاده در بسیاری از فعالیت های آزمایشگاهی و تحلیلی و شیمی تجزیه مناسب است.

نام های جایگزین: معرف تحلیلی (AR)، معرف تضمین شده (GR)، معرف اعلاء (PR)

 

دسته بندی کلی انواع گریدهای مواد شیمیایی:

– گرید مواد شیمیایی عمومی

  • آزمایشگاهی (Lab)
  • استاندارد اولیه (Primary Standard)
  • خالص شیمیایی (Chemically Pure)
  • عملی (Practical)
  • فرمول ملی (National Formulary)
  • فنی (Technical)
  • معرف ها (Reagents)
   • معرف آلی (Organic Reagent)
   • معرف اِی سی اِس (Reagent A.C.S)
   • معرف تحلیلی (Analytical Reagent)
   • معرف تضمین شده (Guaranteed Reagent)
  • مجموعه مواد شیمیایی غذایی (Food Chemical Codex)
  • یو اِس پی (U.S Pharmacopeia)
  • یو اِس پی ژن اِی آر (U.S.P / GenAR)

 

– گرید اسید های شیمیایی

  • اسید های گرید آنالیز کمیاب (OmniTrace Grade Acids)

اسیدهای این دسته با علامت تجاری EMD، خلوص بالاتر از گرید معرف ها دارند که برای تجزیه و تحلیل و آنالیز ۳۳ فلز کمیاب مختلف مناسب می باشند. این فلزات به طور معمول در محدوده بخش در میلیارد (ppb) جا می گیرند.

  • اسید های گرید فلزات کمیاب (Trace Metal)

اسیدهای این دسته با نام گذاری شرکت تدیا (Tedia)، جهت دستیابی به آلودگی بسیار کم فلزات در محدوده ppb قرار گرفته اند. این اسیدها اغلب در تجزیه نمونه ها قبل از تجزیه و تحلیل توسط طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) استفاده می شوند که هر قسمت از این ماده برای ۳۲ فلز توسط ICT-MS آنالیز می شود.

  • اسید های گرید فلزات کمیاب ویژه (Trace Metal Plus)

اسیدهای این دسته با نام گذاری شرکت تدیا (Tedia)، به منظور تجزیه و تحلیل فلزات با حساسیت بیشتر، با تقطیر مظاعف دو برابر جوشیدن زیر برای تولید آلودگی فلز اندک در محدوده بخش در هزار (ppt) تولید می شوند که هر قطعه از آن ها برای ۳۲ فلز متفاوت توسط ICP-MS آنالیز می گردد.

  • اسید های گرید سوپر (Suprapur Grade Acids)

اسیدهای این دسته با علامت تجاری EMD و ساخت شرکت Merck، با درجه خلوص بالا تولید می شوند که برای روش های حساس کننده و صنعتی بسیار مناسب هستند. لذا، از این مواد در آنالیز فلزات کم در محدود ppb که اغلب به سادگی قابل تشخیص نمی باشد، استفاده می کنند. این گرید به طور کلی به اسید ها و نمک ها مربوط می شود.

  • اسید های گرید معرف آنالیز خاص (AR Select)

اسیدهای این دسته با علامت تجاری MBI، اسیدهایی هستند که به صورت ویژه برای تجزیه و تحلیل ۲۸ فلز مختلف در بازه ۰۵/۰ تا ۰۰۰۵/۰ بخش در میلیون (ppm) تولید می شوند.

  • اسید های گرید معرف آنالیز خاص ویژه (AR Select Plus)

اسیدهای این دسته با علامت تجاری MBI، به عنوان خالص ترین اسیدهای مالینکرودت (Mallinchrodt Acids) وجود دارند که با استفاده از نقطه جوش زیر، سبب ساخته شدن سنگ های کوارتز می شوند و به جهت حفظ خلوص آن ها، در بطری های فلوروپلیمر نگهداری و بسته بندی می شوند. این اسید ها برای ۴۵ عنصر متفاوت در دامنه ۰۰۵/۰ تا ۵/۳ ppb مورد آزمایش قرار می گیرند و تداخل کم محیط را در حین آزمایش نوید می دهند.

  • اسید های گرید محیطی (Environmental Grade)

اسیدهای این دسته با علامت تجاری Anachemia، با درجه خلوص بسیار بالا از طریق فرایند تقطیر زیر جوش تک تصفیه و سپس تولید می شوند.

  • اسید های گرید محیطی ویژه (Environmental Grade Plus)

اسیدهای این دسته با علامت تجاری Anachemia، توسط تقطیر مجدد تولید شده است که از بالاترین درجه خلوص برخوردار بوده و حاصل دو اسید مضاعف مقطر شده زیر جوش است.

 

– گرید حلال های فرایند کروماتوگرافی مایع با فشار بالا و طیف سنجی (High Pressure Liquid Chromatography – HPLC and Spectrophotometry)

  • گرید حلال های کمیاب فرایند OmniSolv HPLC Grade Solvents) HPLC)

این حلال ها جهت مناسب بودن در فرایند بالای HPLC بررسی شده اند. این محصولات با نام تجاری EMD، به منظور استفاده در فرایند HPLC و طیف سنجی ماوراء بنفش از الزامات ACS بهره مند می شوند.

  • گرید حلال های فرایند HPLC و طیفی (HPLC / Spectro)

این حلال ها با نام گذاری شرکت Tedia، در استاندارد های کروماتوگرافی در روش های HPLC و طیف سنجی نقش دارند.

  • گرید حلال های کروم اِی آر (ChromAR)

این حلال ها با علامت تجاری MBI، حلال هایی مناسب کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی اشعه ماوراء بنفش هستند که قوانین ACS  را رعایت می کنند.

  • گرید حلال های اسپکتر اِی آر (SpectrAR)

این حلال ها با علامت تجاری MBI، یک کلاس از حلال ها هستند که برای طیف سنجی ماوراء بنفش در برنامه های کاربری استفاده می شوند.

 

– گرید حلال های کاربری متعدد (Multiple Application Solvents)

  • گرید حلال های کمیاب حل شونده (OmniSolve Grade Solvents)

این حلال ها با علامت تجاری EMD، از حلال هایی با درصد خلوص بالا هستند که با استفاده از تجهیزات پیشرفته تصفیه تولید می شوند. این مواد برای استفاده در طیف سنجی، تجزیه و تحلیل مواد باقی مانده حاصل از آزمایش، کروماتوگرافی گاز و مایع تست شده اند.

  • گرید حلال های کمیاب (Absolv)

این حلال ها با علامت تجاری شرکت Tedia، با درجه خلوصی فراتر از نیاز های HPLC، TLC، GC و تجزیه و تحلیل باقی مانده سموم دفع آفات تقطیر شده و یافت می شوند.

  • گرید حلال های نهایی اِی آر (UltimAR)

این حلال ها با علامت تجاری MBI، با برآورده کردن نیاز های مشخصات ACS، عملکرد مناسبی را برای کروماتوگرافی مایع، استخراج یا ب، طیف سنجی اشعه ماوراء بنفش و مصارف عمومی دیگر ارائه می دهند.

  • گرید حلال های آکو (Accusolv)

این حلال ها با علامت تجاری Anachemia، به عنوان حلال های شیشه ای برای کروماتوگرافی مایع و گازی، تجزیه و تحلیل مواد باقی مانده و طیف سنجی تقطیر شده و تولید می شوند.

 

– گرید رسوب کش و آفت کش ها

  • گرید نانو (Nano Grade)
  • حلال های گرید HR-GC OmniSolv
  • حلال های گرید رسوب (Residue Grade)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *