در حال نمایش یک نتیجه

۲′-فوکوزیل لاکتوز Fucosyllactose SMB00933

کد کالا: SMB00933

website

≥95% (NMR)

SMB00933

CAS number: 41263-94-9

نگهداری در دمای 10- الی 25- درجه سانتی گراد

Sigma Aldrich