در حال نمایش یک نتیجه

آب لونزا LAL Reagent Water W50-640

کد کالا: W50-640

website

for Endotoxin Detection

W50-640

CAS number: 7732-18-5

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Lonza