نمایش دادن همه 2 نتیجه

۱ فنیل تترا هیدرو ایزوکینولین ۱-phenyl-tetrahydro-isoquinoline

کد کالا: CDS018587

website

AldrichCPR

CDS018587

CAS number: 22990-19-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

آپروتینین بووین لانگ Aprotinin from bovine lung A1153

کد کالا: A1153

website

lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid

A1153

CAS number: 9087-70-1

نگهداری در دمای2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich