نمایش دادن همه 6 نتیجه

اشنایدر اینسکت مدیم Schneider′s Insect Medium S9895

کد کالا: S9895

website

for insect cell culture

S9895

نگهداری در دمای 2 الی 8  درجه سانتی گراد

Sigmaaldrich

تتراهیدروفران ۱۰۸۱۰۷ Tetrahydrofuran

کد کالا: 108107

website

für die DNA und Peptid-Synthese (max. 0.005 % H₂O)

108107

CAS number: 109-99-9

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

ترت بوتیل متیل اتر ۱۰۱۸۴۵ tert-Butyl methyl ether

کد کالا: 101845

website

for liquid chromatography

101845

CAS number: 1634-04-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Supelco

استونیتریل Acetonitrile 100030

کد کالا: 100030

website

liquid chromatography LiChrosolv®

100030

CAS number: 75-05-8

نگهداری در دمای 2 الی 30 درجه سانتی گراد

Supelco

نوترینت میکسچر Nutrient Mixture F-10 Ham N6635

کد کالا: N6635

website

With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture

N6635

قابل نگهداری در دمای 8-2 سانتی گراد

Sigma Aldrich