در حال نمایش 2 نتیجه

تریزما بیس Trizma® base T1503

کد کالا: T1503

website

Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline

T1503

CAS number: 77-86-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

استیل کلراید Acetyl chloride 822252

کد کالا: 822252

website

for synthesis

822252

CAS number: 75-36-5

نگهداری در دمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich