در حال نمایش یک نتیجه

۵-آمینو-۲-نیترو بنزو تری فلوراید ۰۸۸۷۵ ۵Amino-2-nitrobenzotrifluoride

کد کالا: 08875

website

purum: >98.0%(GC/NT)

08875

CAS number: 393-11-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

FLUKA