در حال نمایش 2 نتیجه

داکسی سایکلین هایکلیت ۴۴۵۷۷ Doxycycline hyclate

کد کالا: 44577

website

≥98.0% (TLC)

44577

CAS number: 24390-14-5

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

sigmaaldrich

۵-آمینو-۲-نیترو بنزو تری فلوراید ۰۸۸۷۵ ۵Amino-2-nitrobenzotrifluoride

کد کالا: 08875

website

purum: >98.0%(GC/NT)

08875

CAS number: 393-11-3

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

FLUKA