در حال نمایش یک نتیجه

کیت استارتر ژل اکریل آمید ۱۰% ۱۶۱۰۱۸۲ Acrylamide Starter Kit, 10%

کد کالا: 1610182

website

1610182

™TGX Stain-Free™ FastCast

includes acrylamide solutions and buffers

نگهداری در دمای 4 الی 28 درجه سانتی گراد

Bio-Rad