در حال نمایش یک نتیجه

سیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید ۸۰۰۴۸۳ Cyclopropanecarboxylic acid

کد کالا: 800483

for synthesis

800483

CAS number: 1759-53-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck