در حال نمایش یک نتیجه

ترت بوتیل کاربازات ۸۰۱۶۵۶ tert-Butyl carbazate

کد کالا: 801656

for synthesis

801656

CAS number: 870-46-2

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck