در حال نمایش 8 نتیجه

فیلتر غشایی ۰٫۴۵ میکرون MCE

کد کالا: FBM047MCE045GS

website

Sterile MCE, White, Individually Packed

Gamma irradiated for sterilization

0.45μm 47mm

FILTER BIO

تریس (۲و۴ دی ترت بوتیل فنیل) فسفیت ۴۴۱۷۹۱

کد کالا: 441791

website

catalysis and metallation

441791

CAS number: 31570-04-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲-نفتیل استیک اسید ۸۱۸۴۹۵ ۲-Naphthylacetic acid

کد کالا: 818495

website

for synthesis

818495

CAS number: 581-96-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Merck millipore

آندروسترون Androsterone a9755

کد کالا: a9755

website

≥99%

a9755

CAS number: 53-41-8

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

نیاسینامید Niacinamide N5535

کد کالا: n5535

website

meets USP testing specifications

n5535

CAS number: 98-92-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

پتاسیم نیترات Potassium nitrate p6083

کد کالا: p6083

website

BioXtra, ≥99.0%

p6083

CAS number: 7757-79-1

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich

۲′-فوکوزیل لاکتوز Fucosyllactose SMB00933

کد کالا: SMB00933

website

≥95% (NMR)

SMB00933

CAS number: 41263-94-9

نگهداری در دمای 10- الی 25- درجه سانتی گراد

Sigma Aldrich