در حال نمایش 2 نتیجه

کیت استارتر ژل اکریل آمید ۱۰% ۱۶۱۰۱۸۲ Acrylamide Starter Kit, 10%

کد کالا: 1610182

website

1610182

™TGX Stain-Free™ FastCast

includes acrylamide solutions and buffers

نگهداری در دمای 4 الی 28 درجه سانتی گراد

Bio-Rad

کیت تست هیدروکسی پرولین Hydroxyproline Assay Kit MAK008

کد کالا: MAK008

website

sufficient for 100 colorimetric tests

MAK008

detection method: colorimetric

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich