در حال نمایش یک نتیجه

فسفومولیبدیک اسید هیدرات ۲۲۱۸۵۶

کد کالا: 221856

website

ACS reagent

221856

CAS number: 51429-74-4

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

SIGMA-ALDRICH