در حال نمایش یک نتیجه

نیکل ۲۶۶۹۸۱ Nickel

کد کالا: 266981

website

powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis

266981

CAS number: 7440-02-0

نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich