در حال نمایش یک نتیجه

ژانوس گرین بی ۲۰۱۶۷۷

کد کالا: 201677

website

certified by the Biological Stain Commission, Dye content 65 %

201677

CAS number: 2869-83-2

نگهداری در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich