در حال نمایش یک نتیجه

محلول فرمالدهید Formaldehyde solution F8775

کد کالا: f8775

website

for molecular biology, 36.5-38% in H2O

contains: 10-15% methanol

F8775

CAS number: 50-00-0

نگهداری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد

Sigma-Aldrich